UNDANG-UNDANG & ARAHAN AMALAN

# Perkara Muat Turun
1 Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 2018 (KKPS 2018) Muat Turun
2 Akta Akuan Berkanun 1960 (Disemak 2016) Muat Turun
3 Warta Perintah (Bayaran) Surat Akuan (Pindaan) 2023 Muat Turun
4 Warta Perintah (Bayaran) Surat Akuan 1968 Muat Turun
5 Arahan Ketua Hakim Negara (Penurunan Cap Jari Deponen Pada Dokumen Dan Buku Daftar Melibatkan Transaksi JPJ) Muat Turun
6 Arahan Larangan Melakukan Salinan Diakui Sah Pada Sebarang Dokumen Muat Turun
7 Makluman Kenaikan Elaun Pesuruhjaya Sumpah (Pegawai Awam) Muat Turun
8 Arahan Penyelenggaraan Buku Daftar Pesuruhjaya Sumpah Muat Turun
9 Arahan Pengemukaan Carian Kebankrapan Untuk Permohonan Pelantikan Semula Muat Turun
10 Arahan Larangan Pesuruhjaya Sumpah Menjadi Saksi Muat Turun
11 Makluman Pembatalan Setem Hasil ke atas Akuan Berkanun dan Afidavit oleh Pesuruhjaya Sumpah Muat Turun
12 Makluman Pembatalan Penggunaan Borang Akuan JPJSAB01 dan JPJSAB02 Muat Turun
13 Makluman Pengecualian Bayaran Terhadap Anak Guam Jabatan Bantuan Guaman Muat Turun
14 Larangan Pesuruhjaya Sumpah Menjalankan Tugas di Luar Waktu Pejabat Muat Turun
15 Arahan Penggunaan Borang Akuan Berkanun Berdasarkan Format Akta Akuan Berkanun 1960 Muat Turun
16 Makluman Penggunaan Jurat di dalam Surat Akuan Muat Turun
17 Waktu Operasi Kaunter Mahkamah-Mahkamah Muat Turun