index.html

Undang-Undang & Arahan Amalan

# Perkara Muat Turun
1 Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 2018 (KKPS 2018)
2 Akta Akuan Berkanun 1960 (Disemak 2016)
3 Perintah (Bayaran) Akuan Berkanun (Pindaan) 1993
4 Arahan Ketua Hakim Negara (Penurunan Cap Jari Deponen Pada Dokumen Dan Buku Daftar Melibatkan Transaksi JPJ)
5 Arahan Larangan Melakukan Salinan Diakui Sah Pada Sebarang Dokumen
6 Makluman Kenaikan Elaun Pesuruhjaya Sumpah (Pegawai Awam)
7 Arahan Penyelenggaraan Buku Daftar Pesuruhjaya Sumpah
8 Arahan Pengemukaan Carian Kebankrapan Untuk Permohonan Pelantikan Semula
9 Arahan Larangan Pesuruhjaya Sumpah Menjadi Saksi
10 Makluman Pembatalan Setem Hasil ke atas Akuan Berkanun dan Afidavit oleh Pesuruhjaya Sumpah
11 Makluman Pembatalan Penggunaan Borang Akuan JPJSAB01 dan JPJSAB02
12 Makluman Pengecualian Bayaran Terhadap Anak Guam Jabatan Bantuan Guaman
13 Larangan Pesuruhjaya Sumpah Menjalankan Tugas di Luar Waktu Pejabat
14 Arahan Penggunaan Borang Akuan Berkanun Berdasarkan Format Akta Akuan Berkanun 1960
15 Makluman Penggunaan Jurat di dalam Surat Akuan
16 Waktu Operasi Kaunter Mahkamah-Mahkamah