UNDANG-UNDANG & ARAHAN AMALAN

# Perkara Muat Turun
1 Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 2018 (KKPS 2018) Muat Turun
2 Akta Akuan Berkanun 1960 (Disemak 2016) Muat Turun
3 Arahan Ketua Hakim Negara (Penurunan Cap Jari Deponen Pada Dokumen Dan Buku Daftar Melibatkan Transaksi JPJ) Muat Turun
4 Arahan Larangan Melakukan Salinan Diakui Sah Pada Sebarang Dokumen Muat Turun
5 Makluman Kenaikan Elaun Pesuruhjaya Sumpah (Pegawai Awam) Muat Turun
6 Arahan Penyelenggaraan Buku Daftar Pesuruhjaya Sumpah Muat Turun
7 Arahan Pengemukaan Carian Kebankrapan Untuk Permohonan Pelantikan Semula Muat Turun
8 Arahan Larangan Pesuruhjaya Sumpah Menjadi Saksi Muat Turun
9 Makluman Pembatalan Setem Hasil ke atas Akuan Berkanun dan Afidavit oleh Pesuruhjaya Sumpah Muat Turun
10 Makluman Pembatalan Penggunaan Borang Akuan JPJSAB01 dan JPJSAB02 Muat Turun
11 Makluman Pengecualian Bayaran Terhadap Anak Guam Jabatan Bantuan Guaman Muat Turun
12 Larangan Pesuruhjaya Sumpah Menjalankan Tugas di Luar Waktu Pejabat Muat Turun
13 Arahan Penggunaan Borang Akuan Berkanun Berdasarkan Format Akta Akuan Berkanun 1960 Muat Turun
14 Makluman Penggunaan Jurat di dalam Surat Akuan Muat Turun
15 Waktu Operasi Kaunter Mahkamah-Mahkamah Muat Turun