index.html

Undang-Undang & Arahan Amalan

# Perkara Muat Turun
1 Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 2018 (KKPS 2018)
2 Akta Akuan Berkanun 1960 (Disemak 2016)
3 Arahan Ketua Hakim Negara (Penurunan Cap Jari Deponen Pada Dokumen Dan Buku Daftar Melibatkan Transaksi JPJ)
4 Arahan Larangan Melakukan Salinan Diakui Sah Pada Sebarang Dokumen
5 Makluman Kenaikan Elaun Pesuruhjaya Sumpah (Pegawai Awam)
6 Arahan Penyelenggaraan Buku Daftar Pesuruhjaya Sumpah
7 Arahan Pengemukaan Carian Kebankrapan Untuk Permohonan Pelantikan Semula
8 Arahan Larangan Pesuruhjaya Sumpah Menjadi Saksi
9 Makluman Pembatalan Setem Hasil ke atas Akuan Berkanun dan Afidavit oleh Pesuruhjaya Sumpah
10 Makluman Pembatalan Penggunaan Borang Akuan JPJSAB01 dan JPJSAB02
11 Makluman Pengecualian Bayaran Terhadap Anak Guam Jabatan Bantuan Guaman
12 Larangan Pesuruhjaya Sumpah Menjalankan Tugas di Luar Waktu Pejabat
13 Arahan Penggunaan Borang Akuan Berkanun Berdasarkan Format Akta Akuan Berkanun 1960
14 Makluman Penggunaan Jurat di dalam Surat Akuan
15 Waktu Operasi Kaunter Mahkamah-Mahkamah